Аба ташуу тартиби

Маалымат жаңыртылган күнү Июнь 8, 2017, 12:10 п.п.

Аба ташуу тартибинде өзгөрү болушу мүмкүн. Такташ үчүн жана билеттерди заказ кылуу үчүн Kyrgyz Conceptке кайрылыңыз.
Ар бир аэропорт үчүн жергиликтүү убакыт белгиленген. Кийинки күнгө +1 учуп келүү

Учуп чыгуулар төмөнкү шаардан: Бишкек

ТӨМӨНКҮ ШААРГА:АВИАКОМПАНИЯКҮНКАТТАМ № УЧУУ УБАКЫТЫКОНУУ УБАКЫТЫ
1,5АлматыЭйр Астана
ежедневно
KC-110
19:5520:45
АстанаЭйр Астана1,5
2,6
KC-152
KC-152
10:45
18:00
12:30
19:40
БаткенТез Джет2,4,6ДЖ-10711:1012:10
ВоронежАвиатраффик6ТФ-77107:2008:20
ГрозныйАвиатраффик2ТФ-78709:1009:50
ДелиПегасус2,5,7ZM-102508:4012:10
Джалал-АбадАвиатраффик
Тез Джет
3
5,7
ТФ-147
ДЖ-115
10:50
11:15
12:00
11:55
ДубайФлай Дубай1,3,5,6FZ-76005:4008:20
ДушанбеАвиатраффик
Таджик Эйр
7
4
ТФ-749
7J-4850
11:10
15:00
11:30
15:30
ЕкатеринбургУрал абажолдору
Авиатраффик
1,3,5
1
У6-2986
ТФ-773
04:15
09:20
06:05
11:00
ИркутскАвиатраффик4ТФ-96707:5013:30
Исфана
Тез Джет1ДЖ-10911:0012:15
КазаньАвиатраффик1ТФ-85719:0519:30
КраснодарАвиатраффик
Кыргызстан
5
6
ТФ-871
АЮ-915
19:30
22:40
20:40
23:55
КрасноярскАвиатраффик
Кыргызстан
4
3
ТФ-743
АЮ-465
19:30
05:20
23:10
09:00
МоскваАэрофлот
Аэрофлот
Авиатраффик
Авиатраффик
Авиатраффик
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Урал абажолдору
Урал абажолдору
Кыргызстан
күндө
күндө
3,5,7
1,2,4,6
1
1,2,4,6
1,2,6
3,5,7
1,2,4,5,6,7
1
7
SU-1883
SU-1881
ТФ-883
ТФ-959
ТФ-959
ZM-561
ZM-1027
ZM-559
У6-2804
У6-2456
АЮ-401

06:20
16:20
19:00
09:10
18:35
08:35
19:40
07:15
05:00
18:35
19:40
07:50
17:55
20:35
10:20
19:55
10:10
21:10
08:45
06:25
20:10
21:10
НовосибирскАвиатраффик
Сибирь абажолдору
3,5
күндө
ТФ-761
S7-3294
09:10
18:05
12:10
21:35
ОшАвиатраффик
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Тез Джет
Кыргызстан
күндө
2,4,5,6,7
daily
5
1,3,5
2,4,6,7
2,4,6,7
күндө
1,5
ТФ-179
ZM-203
ZM-193
ZM-197
ZM-199
ZM-195
ZM-201
ДЖ-105
АЮ-11
17:00
03:05
07:35
11:50
16:00
18:45
23:00
08:00
16:50
17:40
03:55
08:25
12:40
16:50
19:35
23:50
08:40
17:30
Санкт-ПетербургАвиатраффик
Авиатраффик
3
6
ТФ-879
ТФ-879
18:45
20:40
20:50
22:40
СтамбулТүрк абажолдору
Түрк абажолдору
Түрк абажолдору
Пегасус
күндө
1,3,5,7
4,6
күндө
TK-349
TK-345
TK-343
PC-701
06:45
10:25
14:30
05:35
09:40
13:25
17:25
08:20
СургутАвиатраффик
Кыргызстан
7
4
ТФ-867
АЮ-443
00:10
18:10
01:50
20:20
ТашкентУзбек абажолдору
Узбек абажолдору
3
4
HY-778
HY-780
06:45
18:40
07:05
19:00
УрумчиТүштүк-Кытай абажолдору
Пегасус
Эйр Кыргызстан
1,3,4,5,7
2,4,7
2,6
CZ-6006
ZM-503
АЮ-477
10:25
18:35
12:20
14:25
22:30
16:15
Улан-БаторТүрк абажолдору
2,4,6TK-34204:3510:35
ЯкутскАвиатраффик2ТФ-96921:3505:35

Учуп келүүлөр төмөнкү шаардан: Бишкек

ТӨМӨНКҮ ШААРдан:АВИАКОМПАНИЯКҮНКАТТАМ №УЧУУ УБАКЫТЫКОНУУ УБАКЫТЫ
АлматыЭйр Астана
күндөKC-109
18:00
18:55
АстанаЭйр Астана1,5
2
KC-151
KC-151
08:00
15:15
09:45
17:00
БаткенТез Джет2,6ДЖ-10813:1014:15
ГрозныйАвиатраффик2ТФ-78811:5018:10
ДелиПегасус
2,5,7
ZM-1026
13:10
17:40
Джалал-АбадАвиатраффик
Тез Джет
3
7
ТФ-148
ДЖ-116
13:00
12:55
13:55
13:35
ДубайФлай Дубай2,4,5,7FZ-75922:4004:40+1
ДушанбеАвиатраффик
Таджик Эйр
7
3
ТФ-750
7J-4849
13:20
11:00
15:25
13:30
ЕкатеринбургУрал абажолдору
Авиатраффик
2,4.7
1
У6-2985
ТФ-774
23:30
12:35
03:10+1
16:05
ИркутскАвиатраффик4ТФ-96815:4017:30
ИсфанаТез Джет1ДЖ-11013:0514:20
КазаньАвиатраффик1ТФ-85821:0003:10+1
КраснодарАвиатраффик5ТФ-87222:4005:30+1
КрасноярскАвиатраффик
5
ТФ-744
00:50
02:50
МоскваАэрофлот
Аэрофлот
Авиатраффик
Авиатраффик
Авиатраффик
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Урал абажолдору
күндө
күндө
2,4,6,7
3,5,7
1
3,5,7
1,2,6
1,2,6
1,4,5,6,7
SU-1880
SU-1882
ТФ-884
ТФ-960
ТФ-960
ZM-560
ZM-562
ZM-642
У6-2803
07:55
21:50
11:35
21:40
21:00
09:45
11:10
22:10
20:35
15:00
05:00+1
18:50
04:35+1
03:55+1
17:15
18:30
05:30+1
03:40+1
НовосибирскАвиатраффик*
Сибирь абажолдору
3,5
күндө
ТФ-762
С7-3293
13:40
15:25
14:50
17:05
ОшАвиатраффик
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Тез Джет
күндө
1,3,5,7
2,4,5,6,7
күндө
5
1,3,5
2,4,6
күндө
ТФ-180
ZM-202
ZM-204
ZM-194
ZM-198
ZM-200
ZM-196
ДЖ-105
18:40
01:00
05:10
09:50
13:50
18:05
20:50
09:40
19:30
01:50
05:50
10:40
14:30
18:50
21:40
10:20
Санкт-ПетербургУрал абажолдору
Авиатраффик
2
3
У6-2439
ТФ-880
04:10
22:00
11:50
05:15+1
СтамбулТүрк абажолдору
Түрк абажолдору
Түрк абажолдору
Пегасус
1,3,5,7
1,3,5
1,2,3,4,6,7
күндө
ТК-344
ТК-342
ТК-348
PC-702
00:40
19:10
21:35
20:05
08:45
03:15+1
05:40+1
04:10+1
СургутАвиатраффик
7ТФ-868
05:5010:50
ТашкентУзбек абажолдору
Узбек абажолдору
2
4
HY-777
HY-779
18:00
06:15
20:15
08:30
УрумчиЮжно-китайские авиалинии
Пегасус
Эйр Кыргызстан
1,3,4,5,7
2,4,7
2,6
CZ-6005
ZM-504
АЮ-478
08:10
23:55
17:45
08:15
23:59
17:50
Улан-БаторТүрк абажолдору2,4,6TK-34311:3014:00

Вы можете купить или забронировать авиабилет в любое время суток по телефонным номерам:

0 312 900 883 / 0 701 900 883 / 0 777 900 883 / 0 557 900 883

или написать нам на электронную почту: contact@concept.kg

Сиздин саякатыңыз ыңгайлуураак болот

Спасибо! Мы уже звоним Вам.