Аба ташуу тартиби

Маалымат жаңыртылган күнү Апрель 19, 2018, 1:51 п.п.

Аба ташуу тартибинде өзгөрү болушу мүмкүн. Такташ үчүн жана билеттерди заказ кылуу үчүн Kyrgyz Conceptке кайрылыңыз.
Ар бир аэропорт үчүн жергиликтүү убакыт белгиленген. Кийинки күнгө +1 учуп келүү

Учуп чыгуулар төмөнкү шаардан: Бишкек

ТӨМӨНКҮ ШААРГА:АВИАКОМПАНИЯКҮНКАТТАМ № УЧУУ
УБАКЫТЫ
КОНУУ
УБАКЫТЫ
УЧУУДАГЫ
УБАКЫТ
АлматыЭйр Астана
күндө
KC-110
20:1521:1000:55
АстанаЭйр Астанадш, жм
шш, иш
KC-152
KC-152
10:45
17:45
12:30
19:35
01:50
01:50
БаткенТез Джетшш, бш, ишДЖ-10711:1012:1001:00
ВоронежАвиатраффикишТФ-77109:0010:0004:00
ГрозныйАвиатраффикшшТФ-78710:4511:2003:35
ДелиПегасусшш, жм, жшZM-102509:0012:0003:30
Джалал-АбадАвиатраффик
Тез Джет
шр
жм, жш
ТФ-147
ДЖ-115
10:50
11:15
11:50
11:55
01:00
00:40
ДубайФлай Дубайдш, шр, жм, ишFZ-75905:5508:2504:30
ДушанбеАвиатраффик
Таджик эйр
жш
бш
ТФ-749
7J-4850
10:00
14:30
10:15
15:00
01:15
01:30
ЕкатеринбургУрал абажолдору
Урал абажолдору
Урал абажолдору
Авиатраффик
шш, жм
шр
иш
дш
У6-2986
У6-2986
У6-2986
ТФ-773
04:00
16:45
18:05
09:20
05:55
18:40
20:00
11:00
02:50
02:50
02:50
02:45
ИркутскАвиатраффикбшТФ-96708:2513:3003:05
Исфана
Тез Джет
Авиатраффик
дш
жм
ДЖ-109
ТФ-171
11:00
11:00
12:15
12:15
01:15
01:15
КазаньАвиатраффикдшТФ-85719:0019:3003:30
КраснодарАвиатраффик
жмТФ-871
19:30
20:40
04:10
КрасноярскАвиатраффик
бшТФ-743
20:00
23:45
02:45
МоскваАэрофлот
Аэрофлот
Авиатраффик
Авиатраффик
Пегасус
Пегасус
Урал абажолдору
күндө
күндө
дш, шр, жм, жш
шш, бш, иш
дш, шр, иш
шш, жм, жш
дш, бш, жм, иш, жш
SU-1883
SU-1881
ТФ-959
ТФ-883
ZM-561
ZM-561
У6-2804
06:20
16:20
19:10
09:00
18:30
20:05
04:50
07:50
17:55
20:30
10:20
19:50
21:30
06:10
04:35
04:35
04:20
04:20
04:25
04:30
04:20
НовосибирскАвиатраффик
Сибирь абажолдору
шр, жм
күндө
ТФ-761
S7-3294
09:30
18:05
12:30
21:40
02:00
02:35
ОшПегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет
Авиатраффик 
Авиатраффик 
шш, бш, жм, иш, жш
күндө
дш, шр, жм, жш
дш, шр, жм
шш, бш, иш, жш
шш, бш, иш, жш
күндө
күндө
бш, жм, иш, жш
дш, шр, жм
иш, жш
ZM-203
ZM-193
ZM-197
ZM-199
ZM-195
ZM-201
ДЖ-105
ДЖ-119
ДЖ-117
ТФ-177 
ТФ-179
03:05
07:35
11:50
16:00
18:45
23:55
08:00
15:15
18:20
11:30
17:00
03:55
08:25
12:40
16:50
19:35
00:45
08:40
15:55
19:00
12:10
17:40
00:50
00:50
00:50
00:50
00:50
00:50
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
Санкт-ПетербургАвиатраффик

шр, иш

ТФ-879

20:00

22:20

05:20
СтамбулТүрк абажолдору
Түрк абажолдору
Түрк абажолдору
Түрк абажолдору
Пегасус
Пегасус
АвиаТраффик
дш, шш, бш, иш
дш, шр, жм, жш
шш, бш, иш
шр, жм, жш
күндө
шш, бш, жм
дш
TK-349
TK-345
TK-343
ТК-347
PC-701
РС-613
YK-775
07:40
10:25
13:20
04:05
05:50
15:50
01:45
10:45
13:25
16:25
07:10
08:30
18:40
04:10
06:05
06:05
06:05
06:05
05:40
05:40
05:25
СургутАвиатраффик
ишТФ-867
23:40
01:20
02:40
ТашкентУзбек абажолдору
Узбек абажолдору
Пегасус
шр
бш
шр, иш
HY-778
HY-780
ZM-1029
06:45
18:40
12:30
07:05
19:00
12:30
01:20
01:20
01:00
УрумчиТүштүк-Кытай абажолдору
Пегасус

дш, шр, бш, жм, жш
шш, бш

CZ-6006
ZM-503

10:35
20:10

14:35
00:05

02:00
01:55
Улан-БаторТүрк абажолдору
бш, ишTK-34202:4508:4504:00

Учуп келүүлөр төмөнкү шаардан: Бишкек

ТӨМӨНКҮ ШААРдан:АВИАКОМПАНИЯКҮНКАТТАМ №УЧУУ
УБАКЫТЫ
КОНУУ
УБАКЫТЫ
УЧУУДАГЫ
УБАКЫТ
АлматыЭйр Астана
күндөKC-109
18:20
19:15
АстанаЭйр Астана1,5
2
KC-151
KC-151
08:00
15:00
09:45
16:45
БаткенТез Джет2,4,6ДЖ-10813:1014:15
ВоронежАвиатраффик6ТФ-77212:0018:45
ГрозныйАвиатраффик2ТФ-78813:0519:25
ДелиПегасус
2,5,7
ZM-1026
13:00
16:55
Джалал-АбадАвиатраффик
Тез Джет
3
5,7
ТФ-148
ДЖ-116
12:50
12:55
13:55
13:35
ДубайФлай Дубай2,4,5,7FZ-76022:4004:40+1
ДушанбеАвиатраффик
7
ТФ-750
12:15
14:20
ЕкатеринбургУрал абажолдору
Урал абажолдору
Урал абажолдору
Авиатраффик
1,4
3
6
1
У6-2985
У6-2985
У6-2985
ТФ-774
23:10
11:55
13:15
12:35
02:55+1
15:40
17:00
16:05
ИркутскАвиатраффик4ТФ-96815:3017:35
ИсфанаТез Джет
Авиатраффик 
1
5
ДЖ-110
ТФ-172
13:05
13:05
14:20
14:20
КазаньАвиатраффик1ТФ-85821:3003:40+1
КраснодарАвиатраффик
5
ТФ-872
22:40
05:20+1
КрасноярскАвиатраффик
5
ТФ-744
01:15
03:15
МоскваАэрофлот
Аэрофлот
Авиатраффик
Авиатраффик
Пегасус
Пегасус
Урал абажолдору

күндө
күндө
2,4,6,
1,3,5,7
3,5,7
1,2,4,6
3,4,5,6,7

SU-1880
SU-1882
ТФ-884
ТФ-960
ZM-560
ZM-562
У6-2803

08:45
21:30
11:35
21:40
09:45
11:10
20:35

15:55
04:45+1
18:50
04:35+1
17:15
18:30
03:40+1

НовосибирскАвиатраффик
Сибирь абажолдору
3,5
күндө
ТФ-762
С7-3293
13:40
15:25
14:50
17:05
ОшАвиатраффик
Авиатраффик
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет

6,7
1,3,5
1,3,5,7
2,4,5,6,7
күндө
1,3,5
1,3,5
2,4,6
7
күндө
1,3,5
7
4,6,7

ТФ-180
ТФ-178
ZM-202
ZM-204
ZM-194
ZM-198
ZM-200
ZM-196
ZM-196
ДЖ-105
ДЖ-120
ДЖ-120
ДЖ-118

18:40
13:10
01:00
05:10
09:50
13:50
18:05
20:50
21:10
09:30
16:45
17:25
21:40

19:20
13:45
01:50
06:00
10:40
14:30
18:55
21:40
22:00
10:10
17:25
18:15
22:20

Санкт-ПетербургАвиатраффик

3,6

ТФ-880

23:55

07:20

СтамбулТүрк абажолдору
Түрк абажолдору
Түрк абажолдору
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
АвиаТраффик
АвиаТраффик
1,3,5,7
1,3,5
күндө
күндө
1
3
5
6,7
1
5
ТК-344
ТК-342
ТК-348
PC-702
РС-614
РС-614
РС-614
РС-614
YK-776
YK-776
00:40
19:10
21:35
20:05
22:15
23:40
22:50
22:00
06:15
03:40

08:45
03:15+1
05:40+1
04:10+1
06:05
07:30
06:40
06:00
13:45
11:10
СургутАвиатраффик

7

ТФ-868

05:20

09:15

ТашкентУзбек абажолдору
Узбек абажолдору
2
4
HY-777
HY-779
18:00
06:15
20:15
08:30
УрумчиЮжно-китайские авиалинии
Пегасус

1,3,4,5,7
2,4,7

CZ-6005
ZM-504

08:10
23:55

08:15
23:59

Улан-БаторТүрк абажолдору4,6TK-34311:3014:00

Вы можете купить или забронировать авиабилет в любое время суток по телефонным номерам:

0 312 900 883 / 0 701 900 883 / 0 777 900 883 / 0 557 900 883

или написать нам на электронную почту: contact@concept.kg

Сиздин саякатыңыз ыңгайлуураак болот

Спасибо! Мы уже звоним Вам.