Аба ташуу тартиби

Маалымат жаңыртылган күнү Ноя. 10, 2017, 2:29 п.п.

Аба ташуу тартибинде өзгөрү болушу мүмкүн. Такташ үчүн жана билеттерди заказ кылуу үчүн Kyrgyz Conceptке кайрылыңыз.
Ар бир аэропорт үчүн жергиликтүү убакыт белгиленген. Кийинки күнгө +1 учуп келүү

Учуп чыгуулар төмөнкү шаардан: Бишкек

ТӨМӨНКҮ ШААРГА:АВИАКОМПАНИЯКҮНКАТТАМ № УЧУУ УБАКЫТЫКОНУУ УБАКЫТЫ
АлматыЭйр Астана
күндө
KC-110
20:1521:10
АстанаЭйр Астана1,5
2,6
KC-152
KC-152
10:45
17:45
12:30
19:35
БаткенТез Джет2,4,6ДЖ-10711:1012:10
ВоронежАвиатраффик6ТФ-77109:0010:00
ГрозныйАвиатраффик2ТФ-78710:4511:20
ДелиПегасус2,5,7ZM-102509:0012:00
Джалал-АбадАвиатраффик
Тез Джет
Тез Джет
3
5
7
ТФ-147
ДЖ-115
ДЖ-115

10:50
11:15
11:15
11:50
11:55
11:55
ДубайФлай Дубай1,3,5,6,FZ-75905:5508:25
ДушанбеАвиатраффик
7ТФ-749
10:00
10:15
ЕкатеринбургУрал абажолдору
Урал абажолдору
Урал абажолдору
Авиатраффик
2,5
3
6
1
У6-2986
У6-2986
У6-2986
ТФ-773
04:00
16:45
18:05
09:20
05:55
18:40
20:00
11:00
ИркутскАвиатраффик4ТФ-96708:2513:30
Исфана
Тез Джет
Авиатраффик
1
5
ДЖ-109
ТФ-171
11:00
11:00
12:15
12:15
КазаньАвиатраффик1ТФ-85719:0019:30
КраснодарАвиатраффик
5
ТФ-871
19:30
20:40
КрасноярскАвиатраффик
4
ТФ-743
20:00
23:45
МоскваАэрофлот
Аэрофлот
Авиатраффик
Авиатраффик
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Урал абажолдору
күндө
күндө
1,3,5,7
2,4,6,
1,2,4,6
1,2,6
3,5,7
1,4,5,6,7

SU-1883
SU-1881
ТФ-959
ТФ-883
ZM-561
ZM-1027
ZM-559
У6-2804

06:20
16:20
19:00
09:00
08:35
19:40
07:15
04:55

07:50
17:55
20:35
10:20
10:10
21:10
08:45
06:25
НовосибирскАвиатраффик
Сибирь абажолдору
3,5
күндө
ТФ-761
S7-3294
09:10
18:05
12:10
21:35
ОшПегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет
Авиатраффик 
Авиатраффик 
2,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,
1,3,5,7
1,3,5
2,4,6,7
2,4,6,7
күндө
1,3,5
7
4,6,7
1,3,5
6,7
ZM-203
ZM-193
ZM-197
ZM-199
ZM-195
ZM-201
ДЖ-105
ДЖ-119
ДЖ-119
ДЖ-117
ТФ-177 
ТФ-179
03:05
07:35
11:50
16:00
18:45
23:00
08:00
15:15
15:50
19:45
11:30
17:00
03:55
08:25
12:40
16:50
19:35
23:50
08:40
15:55
16:35
20:25
12:10
17:40
Санкт-ПетербургАвиатраффик

3,6

ТФ-879

20:00

22:20

СтамбулТүрк абажолдору
Түрк абажолдору
Түрк абажолдору
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
АвиаТраффик
АвиаТраффик
күндө
1,3,5,7
2,4,6
күндө
1
3
5
6
7
1
4
TK-349
TK-345
TK-343
PC-701
РС-613
РС-613
РС-613
РС-613
РС-613
YK-775
YK-775
06:50
10:25
14:30
05:35
16:55
16:40
18:45
17:55
18:10
01:45
23:10
09:45
13:25
17:25
08:20
19:45
19:35
21:20
20:45
20:45
04:25
0140
СургутАвиатраффик

6

ТФ-867

23:40

01:20

ТашкентУзбек абажолдору
Узбек абажолдору
3
4
HY-778
HY-780
06:45
18:40
07:05
19:00
УрумчиТүштүк-Кытай абажолдору
Пегасус

1,3,4,5,7
2,4,7

CZ-6006
ZM-503

09:25
18:35

13:15
22:30

Улан-БаторТүрк абажолдору
4,6TK-34204:3510:35

Учуп келүүлөр төмөнкү шаардан: Бишкек

ТӨМӨНКҮ ШААРдан:АВИАКОМПАНИЯКҮНКАТТАМ №УЧУУ УБАКЫТЫКОНУУ УБАКЫТЫ
АлматыЭйр Астана
күндөKC-109
18:20
19:15
АстанаЭйр Астана1,5
2
KC-151
KC-151
08:00
15:00
09:45
16:45
БаткенТез Джет2,4,6ДЖ-10813:1014:15
ВоронежАвиатраффик6ТФ-77212:0018:45
ГрозныйАвиатраффик2ТФ-78813:0519:25
ДелиПегасус
2,5,7
ZM-1026
13:00
16:55
Джалал-АбадАвиатраффик
Тез Джет
3
5,7
ТФ-148
ДЖ-116
12:50
12:55
13:55
13:35
ДубайФлай Дубай2,4,5,7FZ-76022:4004:40+1
ДушанбеАвиатраффик
7
ТФ-750
12:15
14:20
ЕкатеринбургУрал абажолдору
Урал абажолдору
Урал абажолдору
Авиатраффик
1,4
3
6
1
У6-2985
У6-2985
У6-2985
ТФ-774
23:10
11:55
13:15
12:35
02:55+1
15:40
17:00
16:05
ИркутскАвиатраффик4ТФ-96815:3017:35
ИсфанаТез Джет
Авиатраффик 
1
5
ДЖ-110
ТФ-172
13:05
13:05
14:20
14:20
КазаньАвиатраффик1ТФ-85821:3003:40+1
КраснодарАвиатраффик
5
ТФ-872
22:40
05:20+1
КрасноярскАвиатраффик
5
ТФ-744
01:15
03:15
МоскваАэрофлот
Аэрофлот
Авиатраффик
Авиатраффик
Пегасус
Пегасус
Урал абажолдору

күндө
күндө
2,4,6,
1,3,5,7
3,5,7
1,2,4,6
3,4,5,6,7

SU-1880
SU-1882
ТФ-884
ТФ-960
ZM-560
ZM-562
У6-2803

08:45
21:30
11:35
21:40
09:45
11:10
20:35

15:55
04:45+1
18:50
04:35+1
17:15
18:30
03:40+1

НовосибирскАвиатраффик
Сибирь абажолдору
3,5
күндө
ТФ-762
С7-3293
13:40
15:25
14:50
17:05
ОшАвиатраффик
Авиатраффик
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет

6,7
1,3,5
1,3,5,7
2,4,5,6,7
күндө
1,3,5
1,3,5
2,4,6
7
күндө
1,3,5
7
4,6,7

ТФ-180
ТФ-178
ZM-202
ZM-204
ZM-194
ZM-198
ZM-200
ZM-196
ZM-196
ДЖ-105
ДЖ-120
ДЖ-120
ДЖ-118

18:40
13:10
01:00
05:10
09:50
13:50
18:05
20:50
21:10
09:30
16:45
17:25
21:40

19:20
13:45
01:50
06:00
10:40
14:30
18:55
21:40
22:00
10:10
17:25
18:15
22:20

Санкт-ПетербургАвиатраффик

3,6

ТФ-880

23:55

07:20

СтамбулТүрк абажолдору
Түрк абажолдору
Түрк абажолдору
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
Пегасус
АвиаТраффик
АвиаТраффик
1,3,5,7
1,3,5
күндө
күндө
1
3
5
6,7
1
5
ТК-344
ТК-342
ТК-348
PC-702
РС-614
РС-614
РС-614
РС-614
YK-776
YK-776
00:40
19:10
21:35
20:05
22:15
23:40
22:50
22:00
06:15
03:40

08:45
03:15+1
05:40+1
04:10+1
06:05
07:30
06:40
06:00
13:45
11:10
СургутАвиатраффик

7

ТФ-868

05:20

09:15

ТашкентУзбек абажолдору
Узбек абажолдору
2
4
HY-777
HY-779
18:00
06:15
20:15
08:30
УрумчиЮжно-китайские авиалинии
Пегасус

1,3,4,5,7
2,4,7

CZ-6005
ZM-504

08:10
23:55

08:15
23:59

Улан-БаторТүрк абажолдору4,6TK-34311:3014:00

Вы можете купить или забронировать авиабилет в любое время суток по телефонным номерам:

0 312 900 883 / 0 701 900 883 / 0 777 900 883 / 0 557 900 883

или написать нам на электронную почту: contact@concept.kg

Сиздин саякатыңыз ыңгайлуураак болот

Спасибо! Мы уже звоним Вам.