Аба ташуу тартиби

Маалымат жаңыртылган күнү Апрель 14, 2022, 4:59 п.п.

Аба ташуу тартибинде өзгөрү болушу мүмкүн. Такташ үчүн жана билеттерди заказ кылуу үчүн Kyrgyz Conceptке кайрылыңыз.
Ар бир аэропорт үчүн жергиликтүү убакыт белгиленген. Кийинки күнгө +1 учуп келүү

Учуп чыгуулар төмөнкү шаардан: Бишкек

ТӨМӨНКҮ
ШААРГА:
АВИАКОМПАНИЯУЧА ТУРГАН
КҮНДӨР
КАТТАМ № УЧУУ
УБАКЫТЫ
КОНУУ
УБАКЫТЫ
УЧУУДАГЫ
УБАКЫТ
АлматыЭйр Астана
Жума, ишемби
Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, ишемби, жекшемби
KC108
KC110

12:10
19:35

13:05
20:25 

00:50
00:50

Нур-СултанЭйр Астана
Бейшемби, жума, жекшембиКС152
10:40
12:30
01:50
БаткенТез ДжетШейшембиDJ10711:1012:1001:00
СочиУрал абажолдору
Дүйшөмбү
U6241406:0507:353:50
ГрозныйАвиатраффик--
-
-
-
Исфана Тез ДжетИшемби ДЖ-110
11:0012:1501:15
Джалал-АбадТез Джет
Дүйшөмбү, жума, жекшембиDJ115
11:2012:0000:40
ДубайФлай Дубай
күн сайынFZ 1462
05:55
08:40
04:00
ТуркестанFly ArystanДүйшөмбү,Бейшемби
КС7468
15:4016:4501:05
ЕкатеринбургУрал абажолдору
Урал абажолдору
Урал абажолдору
Дүйшөмбү
Шаршемби
Ишемби
U6-8986
U6-8986
U6-8986
09:10
12:05
04:30
11:05
13:55
06:25
02:55
02:55
02:55
ИркутскАвиатраффик
Уральские авиалинии 
Бейшемби
Жекшемби
YK-967 
U6 6348
07:25
22:30
13:30
04:00
03:45
03:45
КазаньАвиатраффикДүйшөмбү
YK 85719:0019:4003:40
КраснодарАвиатраффик
Жума
YK-87119:5021:1004:25
КрасноярскАвиатраффик
Уральские авиалинии
Шейшемби
Шаршемби
YK-743
U62940
20:10
19:50
00:00
23:45
03:10
02:55
МоскваАвиатраффик (Домод)
Авиатраффик (Домод)
Урал аба жолу (Домод)
Урал аба жолу  (Жуковский)
Аэрофлот (Шереметьево) 
Аэрофлот (Шереметьево) 
Аэрофлот (Шереметьево)
Аэрофлот (Шереметьево) 
Аэрофлот  (Шереметьево)
Аэрофлот (Шереметьево) 
Шаршемби, бейшемби, ишемби, жекшемби
Дүйшөмбү Шаршемби жума
 Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби
Дүйшөмбү Шейшемби Шаршемби
 Дүйшөмбү шаршемби
 Бейшемби
 күн сайын
 Шейшемби Жума
 Жекшемби
Ишемби
YK 883
YK959
U62804
U6 2456
SU1883
SU1887
SU 1887
SU 1881
SU1983
SU1983
08:05
19:45
07:00
16:45
06:05
04:40
16:55
06:30
10:45
10:00
09:25
21:05
 08:35 
18:10
07:55
06:25
18:45
08:05
12:20
11:35
04:20
04:20
 04:30
 04:30
 04:30
 04:30
 04:30
 04:20
 04:25
 04:25
НовосибирскАвиатраффик
Авиатраффик
Сибирь абажолдору
Шейшемби Жума
Жекшемби
күн сайын
YK761
YK-761
 S75542
09:30
10:10
14:35
09:30
13:40
18:00
02:30 
02:30
02:25
ОшТез Джет
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет
Авиатраффик 
Авиатраффик 

күнүгө
күнүгө
күнүгө
күнүгө
күнүгө
күнүгө
күнүгө
DJ129
DJ105
DJ127 
DJ119
DJ117 
YK179
YK177
16:20
08:00
11:45
15:15
18:20
17:00
12:40
17:00
08:40 
12:25 
15:55
19:00
17:40
13:20 
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
РостовАзимутШейшембиА4180407:5009:0004:15
Санкт-ПетербургАвиатраффик
Ишемби
YK282107:2009:405 ч 20 
СтамбулТүрк аба жолдору
Түрк аба жолдору
Түрк аба жолдору
Түрк аба жолдору
Пегасус (Сабиха Гөкчен)
күн сайын
Шейшемби Бейшемби Ишемби
Шейшемби, бейшемби, ишемби, жекшемби
Дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби
күн сайын
TK 345
TK 349
TK 349
TK347 PC701
10:05
04:15
06:15
02:25 08:20
13:00
09:05
09:05
05:15 11:05
05:50
05:50
05:50
05:50
05:50
Анталия Пегасус
Дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, ишемби
PC 70905:1008:0006:00
ТашкентӨзбек абажолдору
дш
бш
Ишемби
HY778
HY780
HY780
19:30
18:40
16:30
19:50
19:00
16:50
01:20
01:20
01:20
СамараНорд Винд втN4-192607:0008:2003:20
Улан-Батор
Түрк абажолдору
-
-
-
--
ШарджаЭйр АрабияДүйшөмбү, шаршемби, жума, ишемби, жекшембиG9352
04:00
06:10
04:15

Учуп келүүлөр төмөнкү шаардан: Бишкек

ТӨМӨНКҮ
ШААРдан:
АВИАКОМПАНИЯУЧА ТУРГАН
КҮНДӨР
КАТТАМ №УЧУУ
УБАКЫТЫ
КОНУУ
УБАКЫТЫ
УЧУУДА БОЛГОН
УБАКЫТТ
АлматыЭйр Астана
Жума,ишемби
Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, ишемби, жекшемби
KC107
KC109
10:15
17:40
11:10
18:35
00:55
00:55
Нур-СултанЭйр Астана
Бейшемби, жума, жекшембиКС151 07:50
09:40 01:50

Баткен
Тез ДжетШейшембиDJ10813:1514:1501:00
СочиУрал абажолдоруЖекшемби
U6241322:0004:5003:50
ГрозныйАвиатраффик-
-
-
-
-
Исфана Тез ДжетИшембиДЖ-110
13:0514:2001:15
Джалал-АбадТез Джет
Дүйшөмбү, жума, жекшемби
DJ116
13:15
14:1500:40
ДубайФлай Дубай
күн сайын
FZ 1461 
22:40
04:40
04:00
Туркестан Fly Arystan
Дүйшөмбү,Бейшемби
КС7467
13:30
14:40
01:10
ЕкатеринбургУрал абажолдору
Урал абажолдору
Урал абажолдору
Жума
Шаршемби
Жекшемби
U6-8985
U6-8985
U6-8985
23:30
07:00
17:30
03:15
10:45
21:15
02:45
02:45
02:45
ИркутскАвиатраффик
Уральские авиалинии
Бейшемби
Дүйшөмбү
YK-968
U6 6347
15:30
06:00
17:50
07:55
04:25
03:55
КазаньАвиатраффикДүйшөмбүYK 85821:0003:4003:40
КраснодарАвиатраффик
ЖумаYK-872
22:40
05:55
04:15
КрасноярскАвиатраффик
Уральские авиалинии
Шаршемби
Шаршемби
YK-744
U62939
01:30
16:30
03:55
18:40
03:20
03:20
МоскваАвиатраффик(Домодедово)
Авиатраффик(Домодедово)
Авиатраффик(Домодедово)
Урал аба жолдору (Жуков)
Урал абажолдору (Домодед)
Аэрофлот (Шереметьево)
Аэрофлот (Шереметьево)
Аэрофлот (Шереметьево)
 Аэрофлот (Шереметьево)
 Аэрофлот (Шереметьево)
Аэрофлот (Шереметьево)
Шаршемби, бейшемби, ишемби,жекшемби
Дүйшөмбү Шаршемби жума
Бейшемби жума
Дүйшөмбү Шаршемби жума
Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, жума, жекшемби
Шаршемби
Ишемби
Жекшемби
күн сайын
Шейшемби, жекшемби
Дүйшөмбү бейшемби
YK884
YK960
YK960
U62455
U62803
SU1880
SU1982
SU1982
SU1886
SU1982 SU1882
10:50
22:25
23:00
08:30
22:30
20:10
01:00
01:45
07:40
21:35 21:40
17:55
05:30
06:05
15:30
05:45
03:25
08:15
09:05
15:15
04:50 04:50
04:15
04:15
04:15
04:15
04:15
04:15
04:15
04:15
04:15
04:15
04:15
НовосибирскСибирь абажолдору
Сибирь абажолдору
Авиатраффик
Авиатраффик
Шейшемби
күн сайын
Шейшемби Жума
Жекшемби
TF762 
TF762
S75543 
S75543  
01:30
12:05
14:30
15:10
03:00 
13:35
16:10
16:50
02:30
02:35
02:35
02:35
ОшТез Джет
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет
Авиа Траффик
Авиа Траффик
күн сайын
күн сайын
күн сайын
күн сайын
күн сайын
күн сайын
DJ106
DJ120
DJ118
DJ128
YK178 
YK180
09:30
16:45
20:00
13:15
14:20
18:40
10:10
17:25
20:40
13:55
15:00
19:20
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
РостовАзимутШейшембиА4180300:0506:5004:10
Санкт-ПетербургАвиатраффик
ИшембиYK282011:1019:105 ч 0
СтамбулТүрк абажолдору
Түрк абажолдору
Түрк абажолдору
Түрк абажолдору
Пегасус
күн сайын
Шейшемби, бейшемби, ишемби, жекшемби
Дүйшөмбү Шаршемби жума
Дүйшөмбү, шаршемби, жума, ишемби
күн сайын
TK 344
TK 346
ТК 346
TK 348
РС 702
01:05
17:15
19:00
21:15 23:00
09:00
01:20
03:05
05:10 07:00
05:05
05:05
05:10
05:05
05:05
Анталия ПегасусДүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшембиPC 708
19:35
03:50
06:00
ТашкентУзбек абажолдору

бш
дш
Ишемби 
HY779
HY777
HY-779
15:05
15:50
13:00
17:15
16:00 
15:15
01:10
01:10
01:10
Самара Норд Винд Шейшемби
N4-192500:0505:0503:00
Улан-Батор
Түрк абажолдору
-
-
-
-
-
ШарджаЭйр АрабияШейшемби, бейшемби, жума, ишембиG9353 21:1003:0004:15

Сиз авиабелетти ар дайым 24/7 брондоп койсонуз болот:

0 312 900 883 / 0 701 900 883 / 0 777 900 883 / 0 557 900 883

же биздин электрондук дарекке жазыныз: contact@concept.kg

Сиздин саякатыңыз ыңгайлуураак болот

Спасибо! Мы уже звоним Вам.