Аба ташуу тартиби

Маалымат жаңыртылган күнү Июнь 6, 2019, 12:21 п.п.

Аба ташуу тартибинде өзгөрү болушу мүмкүн. Такташ үчүн жана билеттерди заказ кылуу үчүн Kyrgyz Conceptке кайрылыңыз.
Ар бир аэропорт үчүн жергиликтүү убакыт белгиленген. Кийинки күнгө +1 учуп келүү

Учуп чыгуулар төмөнкү шаардан: Бишкек

ТӨМӨНКҮ
ШААРГА:
АВИАКОМПАНИЯУЧА ТУРГАН
КҮНДӨР
КАТТАМ № УЧУУ
УБАКЫТЫ
КОНУУ
УБАКЫТЫ
УЧУУДАГЫ
УБАКЫТ
АлматыЭйр Астана
Эйр Астана
Эйр Астана
дш,бш
шр
ар күнү
КС108
КС108
KC110
09:05
12:05
19:55
09:55
12:55
20:45
00:50
00:55
00:55
АлматыКазак Эйржш
жм
IQ504
IQ504
19:10
02:15
19:55
03:00
00:45
00:45
АлматыАвиатраффикшшTF75720:5021:3000:40
Нур-СултанЭйр Астана
Эйр Астана
дш, жм
шш,иш
KC152
KC152
10:45
17:55
12:30
19:35
01:50
01:50
БаткенТез Джетшш, бш, ишДDJ10711:1012:1001:00
ВоронежАвиатраффикишTF77120:0021:1004:10
ГрозныйАвиатраффикшшTF78709:2010:0003:40
ДелиАвиатраффик-----
Джалал-АбадАвиатраффик
Тез Джет
Тез Джет
шр
жм, жш
дш
TF147
DJ115
DJ115
10:50
11:15
11:45
11:50
11:55
12:05
01:00
00:40
00:40
ДубайФлай Дубай
Флай Дубай
Флай Дубай
ар күнү
дш,шш,шр,бш,иш
жм,жш
FZ1760
FZ1696

05:50
15:35
16:35
08:20
18:05
19:05
04:25
04:25
04:25
ДушанбеАвиатраффик
жш
TF749
20:00
20:15
01:15
ЕкатеринбургУрал абажолдору
Урал абажолдору
Авиатраффик
шр,жм,жш
дш
жм
U6-2986
U6-2986
TF773
07:15
08:45
19:30
09:15
10:40
21:30
03:00
03:00
03:00
ИркутскАвиатраффикбшTF96707:5013:3003:40
Исфана
Авиатраффик
-----
КазаньАвиатраффикдшTF85719:0019:4003:40
КраснодарАвиатраффик
шш,жмTF871
19:40
21:05
04:25
КрасноярскАвиатраффик
шшTF743
19:5023:2002:30
МоскваАэрофлот
Аэрофлот
Авиатраффик
Авиатраффик
Урал абажолдору(Домодедово)
Урал абажолдору(Жуковский)
Урал абажолдору(Жуковский)
ар күнү
ар күнү
шш, иш, жш
дш, шр,бш, жм,жш
шш, шр, бш, жм, иш
дш,шш,шр,бш,иш
жш
SU1883
SU1881
TF883
TF959
U6-2804
U6-2456
U6-2456
06:10
16:05
09:05
17:40
04:20
05:15
04:10
07:40
17:50
10:25
19:00
05:45
06:55
05:50
04:40
04:50
04:20
04:20
04:30
04:35
04:30
НовосибирскАвиатраффик
Сибирь абажолдору
дш,шр, жм
ар күнү
TF761
S7-5542
09:55
18:10
13:00
21:35
02:05
02:25
ОшЭйр Манас
Эйр Манас
Эйр Манас
Эйр Манас
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет
Авиатраффик 
ар күнү
шш, бш, иш, жш
дш, шр, жм
шш, бш, иш, жш 
ар күнү
дш, шр, жм
иш
шш, бш, иш, жш
дш,шр,жм, жш
ZM193
ZM195
ZM205
ZM201
DJ105
DJ119
DJ117
DJ119
TF179
07:35
18:45
16:00
23:00
08:00
15:15
19:45
15:50
17:00
08:25
19:35
16:50
23:50
08:40
15:55
20:25
16:35
17:40
00:55
00:50
00:50
00:50
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
РостовАзимутшрА4-23007:0508:1504:10
Санкт-ПетербургАвиатраффик
шр
иш
TF879
TF879
18:20
07:20
20:40
09:40
05:20
05:20
СтамбулТүрк абажолдору
Түрк абажолдору
Түрк абажолдору
Пегасус
Пегасус
АвиаТраффик
АвиаТраффик
АвиаТраффик
дш,шр,жм,жш
шш, бш, иш
ар күнү
ар күнү
шр,жм,жш
дш
бш
иш
TK345
TK343
TK349
PC703
PC705
YK775
YK775
YK775
10:10
14:25
06:35
08:30
05:30
02:00
23:00
22:30
13:15
17:25
09:30
11:05
08:00
04:25
01:20
1:00
06:15
06:05
06:15
05:40
05:40
05:40
05:40
05:30
СургутАвиатраффик
ишTF867
09:55
12:05
03:05
ТашкентУзбек абажолдору
Узбек абажолдору
Узбек абажолдору 
Узбек абажолдору
дш
бш
бш
жш
HY778
HY780
HY778
HY778

19:40
18:40
04:25
11:30

20:00
19:00
04:45
11:50
01:20
01:20
01:20
01:20
УрумчиТүштүк-Кытай абажолдору
Түштүк-Кытай абажолдору
шр, бш, иш
шр, жш
CZ6006
CZ6006
10:15
09:30
14:15
13:25
02:00
01:55
Улан-БаторТүрк абажолдору
шр, бш, ишTK34204:1510:0003:55

Учуп келүүлөр төмөнкү шаардан: Бишкек

ТӨМӨНКҮ
ШААРдан:
АВИАКОМПАНИЯУЧА ТУРГАН
КҮНДӨР
КАТТАМ №УЧУУ
УБАКЫТЫ
КОНУУ
УБАКЫТЫ
УЧУУДА БОЛГОН
УБАКЫТТ
АлматыЭйр Астана
Эйр Астана
Эйр Астана
дш,бш
шр
ар күнү
KC107
KC107
KC109
07:20
10:05
18:00
08:05
11:00
18:55
00:55
00:55
00:55
АлматыКазак Эйржш
жм
IQ503
IQ503
17:20
00:30
18:10
01:15
00:45
00:45
АлматыАвиатраффикшшTF75823:5500:2500:40
Нур-СултанЭйр Астана
Эйр Астана
дш, жм
шш, иш
KC151
KC151
08:00
15:15
09:45
16:55
01:50
01:55
БаткенТез Джетшш, бш, ишDJ10813:1514:1501:00
ВоронежАвиатраффикишTF77222:4005:2003:45
ГрозныйАвиатраффикшшTF78811:5018:0003:10
ДелиАвиатраффик------
Джалал-АбадАвиатраффик
Тез Джет
Тез Джет
шр
жм, жш
дш
TF148
DJ116
DJ116
12:50
12:55
13:25
13:55
13:35
14:05
01:05
00:40
00:40
ДубайФлай Дубай
Флай Дубай
ар күнү
шш,бш
FZ1759
FZ1659
22:40
08:40
04:40
14:30
04:00
04:00
ДушанбеАвиатраффик
жш
TF750
21:45
23:55
01:10
ЕкатеринбургУрал абажолдору
Авиатраффик
дш
дш
U6-2985
TF774
02:20
23:10
06:10
03:00
02:45
02:50
ИркутскАвиатраффикбшTF96815:4017:4004:00
ИсфанаАвиатраффик -----
КазаньАвиатраффикдшTF85821:0003:20+103:20
КраснодарАвиатраффик
шш,жм
TF872
22:40
05:20+1
03:40
КрасноярскАвиатраффик
шр,жмTF744
00:50
01:4502:55
МоскваАэрофлот
Аэрофлот
Авиатраффик
Авиатраффик
Урал абажолдору(Домодедово)
Урал абажолдору(Жуковский)
Урал абажолдору(Жуковский)
ар күнү
ар күнү
шш, иш, жш
дш, шр, жм,иш,жш
дш, шш, шр, бш, жм
дш, шш, шр, жм, жм
жш
SU1880
SU1882
TF884
TF960
U6-2803
U6-2455
U6-2455
07:40
21:45
11:00
20:35
20:00
20:55
19:45
14:50
04:55
17:55
03:30
03:20
03:55
02:50
04:15
04:25
03:45
04:00
04:10
04:05
04:05
НовосибирскАвиатраффик
Сибирь абажолдору
шр, жм
ар күнү
TF762
S7-5541
14:30
15:40
15:40
17:10
02:10
02:30
ОшАвиатраффик
Авиатраффик
Авиатраффик
Авиатраффик
Эйр Манас
Эйр Манас
Эйр Манас
Эйр Манас
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет
бш
дш
иш
бш
ар күнү
дш, шр, жм, жш
дш, шр, жм
шш, бш, иш, жш
ар күнү
дш, шр, жм
иш
шш, шр, иш, жш
TF145
TF145
TF145
TF180
ZM194
ZM202
ZM198
ZM196
DJ106
DJ120
DJ118
DJ120
03:00
10:00
20:00
07:00
09:50
01:00
18:10
20:50
09:30
16:45
21:40
17:25
03:45
10:40
20:40
07:40
10:40
01:50
19:05
21:40
10:10
17:25
22:20
18:05
00:40
00:40
00:40
00:40
00:50
00:50
00:50
00:50
00:40
00:40
00:45
00:45
РостовАзимутшрА4-22923:2006:0503:45
Санкт-ПетербургАвиатраффик
Авиатраффик
шр
иш
TF880
TF880
22:10
11:00
05:50
18:50
04:40
04:40
СтамбулТүрк абажолдору
Түрк абажолдору
Түрк абажолдору
Пегасус
Пегасус
АвиаТраффик
АвиаТраффик
АвиаТраффик
ар күнү
дш, шр, жм
дш, жм, жш
ар күнү
 шш, бш,жш
дш
жм
жш
ТК348
ТК342
ТК344
PC702
PC704
YK776
YK776
YK776
21:30
19:10
00:40
22:55
20:20
06:15
03:40
02:30
05:35+1
03:15+1
08:45
07:00
04:10
13:55
11:20
10:05
05:05
05:05
05:05
05:05
05:05
04:40
04:40
04:40
СургутАвиатраффик
ишTF868
16:05
20:15+1
03:00
ТашкентУзбек абажолдору
Узбек абажолдору
Узбек абажолдору
Узбек абажолдору
дш
шр
бш
жш
HY777
HY777
HY779
HY777
16:00
17:20
07:05
07:50
18:10
19:30
09:15
10:00
01:10
01:10
01:00
01:10
УрумчиТүштүк Кытай абажолдору
Түштүк Кытай абажолдору
дш, шш, бш, жм
шр, жш
CZ6005
CZ6005
09:00
08:15
09:05
08:20
02:05
02:05
Улан-БаторТүрк абажолдорушш, бш, ишTK34311:0013:2504:25

Сиз авиабелетти ар дайым 24/7 брондоп койсонуз болот:

0 312 900 883 / 0 701 900 883 / 0 777 900 883 / 0 557 900 883

же биздин электрондук дарекке жазыныз: contact@concept.kg

Сиздин саякатыңыз ыңгайлуураак болот

Спасибо! Мы уже звоним Вам.