Аба ташуу тартиби

Маалымат жаңыртылган күнү Янв. 31, 2019, 10:05 д.п.

Аба ташуу тартибинде өзгөрү болушу мүмкүн. Такташ үчүн жана билеттерди заказ кылуу үчүн Kyrgyz Conceptке кайрылыңыз.
Ар бир аэропорт үчүн жергиликтүү убакыт белгиленген. Кийинки күнгө +1 учуп келүү

Учуп чыгуулар төмөнкү шаардан: Бишкек

ТӨМӨНКҮ
ШААРГА:
АВИАКОМПАНИЯУЧА ТУРГАН
КҮНДӨР
КАТТАМ № УЧУУ
УБАКЫТЫ
КОНУУ
УБАКЫТЫ
УЧУУДАГЫ
УБАКЫТ
АлматыЭйр Астана
Эйр Астана
Эйр Астана
дш
шр
ар күнү
КС-108
КС-108
KC-110
12:10
12:25
20:15
13:00
13:20
21:10
00:50
00:55
00:55
АстанаЭйр Астана
Эйр Астана
дш, жм
иш
KC-152
KC-152
10:55
17:40
12:10
19:30
01:50
01:50
БаткенТез Джетшш, бш, ишДЖ-10711:1012:1001:00
ВоронежАвиатраффикишТФ-77107:3008:4004:10
ГрозныйАвиатраффикшшТФ-78709:2010:0003:40
ДелиЭйр Манасбш, жшТФ-70305:2007:5003:00
Джалал-АбадАвиатраффик
Тез Джет
шр
жм, жш
ТФ-147
ДЖ-115
10:50
11:45
11:50
12:25
01:00
00:40
ДубайФлай Дубай
дш, шр, жм, бш, жш
FZ-760
05:5508:20
04:25
ДушанбеАвиатраффик
Таджик эйр
жш
бш
ТФ-749
7J-4850
11:00
14:45
11:15
15:30
01:15
01:15
ЕкатеринбургУрал абажолдору
Урал абажолдору
Урал абажолдору
Авиатраффик
дш
дш,иш
шр
дш
У6-2986
У6-2986
У6-2986
ТФ-773
16:50
17:50
21:20
09:15
18:50
19:50
23:20
11:15
03:00
03:00
03:00
03:00
ИркутскАвиатраффикбшТФ-96707:5013:3003:40
Исфана
Авиатраффик
дш


ТФ-171

10:55

12:15

01:20
КазаньАвиатраффикдшТФ-85719:0019:4003:40
КраснодарАвиатраффик
жмТФ-871
19:40
21:05
04:25
КрасноярскАвиатраффик
шш, бшТФ-743
19:5023:2002:30
МоскваАэрофлот
Аэрофлот
Авиатраффик
Авиатраффик
Урал абажолдору
Урал абажолдору
ар күнү
ар күнү
жш
дш, шр, жм
дш, бш, жм, иш, жш
дш, жм
SU-1883
SU-1881
ТФ-883
ТФ-959
У6-2804
У6-2456
06:05
17:05
09:05
17:40
04:55
16:15
07:45
18:55
10:25
19:00
06:25
17:50
04:40
04:50
04:20
04:20
04:30
04:35
НовосибирскАвиатраффик
Сибирь абажолдору
шр, жм
ар күнү
ТФ-761
S7-3294
09:55
18:05
13:00
21:30
02:05
02:25
ОшЭйр Манас
Эйр Манас
Эйр Манас
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет
Авиатраффик 
Авиатраффик 
Авиатраффик
ар күнү
ар күнү
ар күнү 
ар күнү
ар күнү
иш
дш,шш,шр,бш,иш,жш
дш, жм, иш
шш, шр, бш, жм, жш
ZM-193
ZM-195
ZM-197
ДЖ-105
ДЖ-119
ДЖ-117
ТФ-179
ТФ-146
ТФ-146
07:55
18:45
12:00
08:00
15:15
18:20
17:00
09:40
22:10
08:50
19:35
12:50
08:40
15:55
19:00
17:40
10:20
22:50
00:55
00:50
00:50
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
00:40
РостовАзимутбшА4-23007:0008:1004:10
Санкт-ПетербургАвиатраффик
 иш
ТФ-879
20:00
22:2005:20
СтамбулТүрк абажолдору
Түрк абажолдору
Түрк абажолдору
Пегасус
АвиаТраффик
АвиаТраффик
дш, шш, бш, иш
шш, бш, иш
шр, жм, жш
ар күнү
дш
бш
TK-349
TK-343
TK-347
PC-701
YK-775
YK-775
07:30
09:25
03:55
07:05
01:30
23:00
10:45
12:30
07:10
09:45
04:10
01:40
06:15
06:05
06:15
05:40
05:40
05:40
СургутАвиатраффик
ишТФ-867
18:55
21:00
03:05
ТашкентУзбек абажолдору
Узбек абажолдору
Узбек абажолдору
дш
бш
жш
HY-778
HY-778
HY-778

20:10
18:40
11:35

20:30
19:00
11:55
01:20
01:20
01:20
УрумчиТүштүк-Кытай абажолдору
ар күнүCZ-6006
10:15
14:1502:00
Улан-БаторТүрк абажолдору
дш, шр, жмTK-34223:0505:0003:55

Учуп келүүлөр төмөнкү шаардан: Бишкек

ТӨМӨНКҮ
ШААРдан:
АВИАКОМПАНИЯУЧА ТУРГАН
КҮНДӨР
КАТТАМ №УЧУУ
УБАКЫТЫ
КОНУУ
УБАКЫТЫ
УЧУУДА БОЛГОН
УБАКЫТТ
АлматыЭйр Астана
Эйр Астана
Эйр Астана
дш
шр
ар күнү
KC-107
KC-107
KC-109
10:15
10:30
18:20
11:10
11:25
19:15
00:55
00:55
00:55
АстанаЭйр Астана
Эйр Астана
дш, жм
 иш
KC-151
KC-151
08:05
14:45
09:55
16:40
01:50
01:55
БаткенТез Джетшш, бш, ишДЖ-10813:1514:1501:00
ВоронежАвиатраффикишТФ-77210:1016:5503:45
ГрозныйАвиатраффикшшТФ-78811:5018:0003:10
ДелиАвиатраффикбш, жш
ТФ-704
09:50
12:50
03:00
Джалал-АбадАвиатраффик
Тез Джет
шр
жм, жш
ТФ-148
ДЖ-116
12:50
13:25
13:55
14:25
01:05
00:40
ДубайФлай Дубай
ар күнүFZ-759
22:40
04:40+1
04:00
ДушанбеАвиатраффик
жш
ТФ-750
13:00
15:10
01:10
ЕкатеринбургУрал абажолдору
Урал абажолдору
Урал абажолдору
Авиатраффик
дш
иш
шр
дш
У6-2985
У6-2985
У6-2985
ТФ-774
12:45
09:35
16:40
12:30
16:30
13:20
20:15
16:20
02:45
02:35
02:45
02:50
ИркутскАвиатраффикбшТФ-96815:3017:3004:00
ИсфанаАвиатраффик дш
ТФ-172
13:15
14:30
01:15
КазаньАвиатраффикдшТФ-85821:0003:20+103:20
КраснодарАвиатраффик
жм
ТФ-872
22:40
05:20+1
03:40
КрасноярскАвиатраффик
шрТФ-744
00:50
01:4502:55
МоскваАэрофлот
Аэрофлот
Авиатраффик
Авиатраффик
Урал абажолдору
Урал абажолдору
ар күнү
ар күнү
жш
дш, шр, жм
шр, бш, жм,иш, жш
дш, иш
SU-1880
SU-1882
ТФ-884
ТФ-960
У6-2803
У6-2455
08:40
21:25
11:40
20:30
20:25
09:00
15:55
04:50+1
18:25
03:30+1
03:35+1
16:10
04:15
04:25
03:45
04:00
04:10
04:05
НовосибирскАвиатраффик
Сибирь абажолдору
шр, жм, иш
ар күнү
ТФ-762
S7-3293
14:20
15:35
15:30
17:05
02:10
02:30
ОшАвиатраффик
Авиатраффик
Авиатраффик
Эйо Манас
Эйр Манас
Эйр Манас
Тез Джет
Тез Джет
Тез Джет
дш, шш, шр, бш, иш, жш
дш, жм, иш
шш, шр, бш, жм, жш
ар күнү
ар күнү
ар күнү
ар күнү
ар күнү
иш
ТФ-180
ТФ-145
ТФ-145
ZM-194
ZM-196
ZM-198
ДЖ-106
ДЖ-120
ДЖ-118
18:40
08:00
20:30
09:50
20:50
13:50
09:30
16:45
20:00
19:20
08:40
21:10
10:40
21:40
14:40
10:10
17:25
20:45
00:40
00:40
00:40
00:50
00:50
00:50
00:40
00:40
00:45
РостовАзимутшрА4-22922:4505:5004:05
Санкт-ПетербургАвиатраффик
иш
ТФ-880
23:50
07:30
04:40
СтамбулТүрк абажолдору
Түрк абажолдору
Түрк абажолдору
Пегасус
Пегасус
АвиаТраффик
АвиаТраффик
ар күнү
дш, шр, жм
дш, жм, жш
ар күнү
дш, шш, жм, иш
дш
жм
ТК-348
ТК-342
ТК-344
PC-702
РС-7707
YK-776
YK-776
21:30
19:10
00:40
21:35
00:20
06:15
03:40
05:35+1
03:15+1
08:45
05:40+1
08:25
13:55
11:20
05:05
05:05
05:05
05:05
05:05
04:40
04:40
СургутАвиатраффик
жшТФ-868
01:00
05:00+1
03:00
ТашкентУзбек абажолдору
Узбек абажолдору
Узбек абажолдору
дш
бш
жш
HY-777
HY-777
HY-777
16:25
07:00
07:50
18:40
09:15
10:05
01:20
01:20
01:20
УрумчиТүштүк Кытай абажолдоруар күнүCZ-6005
08:4509:0502:20
Улан-БаторТүрк абажолдорушш, бш, ишTK-34306:0008:3004:30

Сиз авиабелетти ар дайым 24/7 брондоп койсонуз болот:

0 312 900 883 / 0 701 900 883 / 0 777 900 883 / 0 557 900 883

же биздин электрондук дарекке жазыныз: contact@concept.kg

Сиздин саякатыңыз ыңгайлуураак болот

Спасибо! Мы уже звоним Вам.