Тимбилдингдер

Заказать услугу
×
Комплексная организация корпоративных
мероприятий любого вида!

Тимбилдингдин түрлөрү

Тимбилдинг в формате ENCOUNTER

ЕNCOUNTER форматтагы Тимбилдинг (топ түзүү)

Тимбилдинг жана анын башкы максаттары:

Топтук  дем жана корпоративдик ишенимди көтөрүү, маалымат

алмашуунун  натыйжалуулугун көтөрүү, топ мүчөлөрүнүн өз ара ишенимин жана колдоосун көтөрүү.Тимбилдингде өзгөчө маани бир баалуулукту жана максатты көздөп бир келишимге келүү жана компанияга болгон салым кошуунун жоопкерчилигин өнүктүрүп компания топ ичиндеги бирге кызматташууга багытталган.

Сценарий:

1. Көнүгүү.Бир нече жөнөкөй кызыктуу оюндардын жүрүшүндө команданы кызыктуу жүрөт, катышуучулар позитивдүү жана  пайдалуу энергияга ээ болушат.

Муну менен психологиялык тоскоолдуктар жок болуп, жемиштүү иш кылууга катышуучуларда туура багыт пайда болот.

2. Этаптык саяккаттоо түрүнду, шарттуу "кенч" үчүн активдуу оюн түзүлгөн. Катышуучулар финалга жеткенге чейин бир табышмактан башкасына өтүшөт. Бул көрүнүш компьютердик оюн-квест же "Улуттун кенчи", "Код да Винчи" фильмдерине же "80 күн жер айланасында" мультфильмин элестетет. Сценарий жер шарттарына ылайык бир нече көрүнүштө өзгөртүлүшү мүмкүн. Ар бир командага болуп жаткан жүрштүн темпине багыт берүү жана тапшырманы чечүүгө жардам берүү үчүн ассистент бекитилет

Жыйынтык: команданын ичинде оз ара аракеттин иштеп чыгуу, командалык байланышка жөндөмдүүлүктү өстүрүү.

3. Женүүчүлөрдү аныктоо жана бардык командаларды сыйлоо,   алынган жыйынтыкты белгилөө.

Өткөрүү убактысы : 1 күн.

Өткөрүү жери: шаар четинде.

Катышуучулардын саны: 6 кишиден ойдо.

Команда курулуштар байланыштарды күчтөндүрүү

Коммуникативдик тажрыйбаны көтөрүүчү тимбилдингдер.

Тимбилдинг жана анын башкы максаттары:

 Кызматташтык үчүн  мүмкүнчүлүктөрдү жана бирдиктүү умтулууларды сезе билүү, топ ичинде мамилелерди кайрадан иштеп чыгуу, ички мүмкүнчүлүктөрдү ачуу. Муну менен байланышуу жөндөмдөр жана сапаттар өнүгөт, маалымат берүү тартиби иштелип чыгат, байланыштагы орчундуу кемчиликтер ачылат.

Сценарий:

1) Көнүгүү: Бир нече жөнөкөй кызыктуу оюндардын жүрүшүндө команданы кызытуу жүрөт, катышуучулар позитивдүү жана пайдалуу энергияга ээ болушат. Муну менен психологиялык тоскоолдуктар жок болуп, жемиштүү иш кылууга катышуучуларда туура багыт пайда болот.

2) Коммуникативдик оюндар, интеллектуалдык оюндар, психологиялык көнүгүүлөр:

Оюндар команданы бириктирүүгө, лидерлик жөндөмдү чыгарууга, топтун ичиндеги өз ара байланыштын натыйжалуулугун жана келишимдүүлүгүн иштеп чыгууга, психологиялык тоскоолду жоготууга багытталган.

Жыйынтык: команда ичиндеги байланышты иштеп чыгуу, командалык байланышка жөндөмдүүлүктү өстүрүү.

3) Жыйынтыктарды аныктоо

Өткөрүү убактысы: 1-2 күн

Өткөрүү жери : ишчараны 1)шаар четинде 2) Ысык-Көл жана башка эл бар жерлерде 3)компаниянын кенселеринде/ Бишкек шаарындагы башка өткөрүү залдарында

Катышуучулардын саны : 5 кишиден өйдө. 

Спасибо! Мы уже звоним Вам.