Кадрлар боюнча менеджер (же HR адис) - бул Аcademy Кyrgyz Concept  командасынын уникалдуу жаңы курсу.

Курстун программасында:

Ички адистерди ( кадрлар боюнча менеджерлерди)даярдоо боюнча оффлайн курска кабыл алуу ачылды

     Курстун программасында:
1.HR  киришүү. Толук функционалдуулукту аныктоо
2.Корпоративдик маданият жана аны баалоо

3.Уюштуруу структурасы. Ар бир кызматтын толук функционалдуулугуна жана милдеттерине негизделген актуалдуу уюштуруу түзүмү.
4.Рекрутинг. Системасы жана жалдоо каналдары, ишке киргизүү, киришүү баалоо.

5.HR аналитикасы. HR  ишке ашыруу, аналитика жана анын негизинде адам ресурстарын башкаруу.
6.Адаптация (жумуш ордун даярдоо, баштапкы окутуу ж. б.)

7.Байланыш системасы
8. Кадрларды баалоо жана мотивация  (KPI, SMART максаттар )
9.Кызматкерлерди КР Эмгек жана Жарандык кодекстерине, ФОЭСке жана документ жүгүртүү эрежелерине ылайык тариздөө.

Компаниянын кирешелуулугу анын кызматкерлеринин натыйжалуулугунан толугу менен көз каранды. Ошондуктан, ар бир кызматкер 100% натыйжалуу боло турган ийгиликтүү команданы түзүү өтө маанилүү.   Бул, албетте, бөлүмүнүн натыйжалуу алгоритм ишин куруу боюнча сунуштарды берет жана тандоо жана кызматкерлери менен кызматташуу боюнча негизги стандарттарды ачып берет.


"Акылдуу адамдарды жалдап, анан эмне кылуу керектигин айтуунун мааниси жок.

Эмне кылышыбыз керектигин айтуу үчүн акылдуу адамдарды жалдайбыз.”

Стив Джобс


Бул курс компания ээлери , жетекчилери, менеджерлер жана тармактык бөлүмдөрүнүн адистери үчүн пайдалуу болот

Жазылуу үчүн тел.: 0312900883, 0700 492 887 (+Whats app)

Узактыгы: 5 жума

Убакыты : ишемби кундору саат 09:00-12:00 биринчи группа  жана  саат 12:30-15:30 экинчи группа

Баасы: 15 000 сом, курс башталаар алдында төлөнөт.

Спасибо! Мы уже звоним Вам.