Түштүк Африкага Виза

Түштүк Африкага Виза


Документтерди карап чыгуу мөөнөтү: 15 күндөн ашык + документтерди жеткирүүгө жана кайра алып келууго дагы 10 кун. 

Биздин кызматтарыбыздын баасы: 19300 сомдон башталат, баанын ичине керектүү документтер боюнча консултация, анкета толтурууга жардам берүү жана консулдук жыйымдарды төлөө кирет.

Биз бул номерлер аркылуу суроолордун баарына консултация бергенге даярбыз:

Иш күндөрү 9:00дан 18:00га чейин

0312 906 262 ( кош.215) же электрондук почта аркылуу: visa@concept.kg; visa.manager@concept.kg

Консультация томонку номерлер аркылуу:

0312 900 883

0701 900 883

0777 900 883

0557 900 883

*Консулдук жыйымдар жана башка кызматтардын баалары Элчиликтин тарабынан аныкталган үчүн баалар өзгөрүлүшү мүмкүн. Ошондуктан, кызматтардын актуалдуу бааларын тактоону суранабыз.


Спасибо! Мы уже звоним Вам.