Индияга Виза

Индияга Виза


Документтерди кароо мөөнөтү: 1 - 5 күн.

Көбүнчө виза кийинки күндө берилет; чет өлкөлүктөргө - 2 жума.

Биз керектүү документтер боюнча консултация берип жана анкета толтурууга өз кызматтарыбызды сунуш кылабыз.

Биздин кызматтарыбыздын баасы - 1390 сом ($20) эгер Индия элчилиги аркылуу жазалса.

Эгер электрондук виза болсо андо анын баасы-4830сом ($70)

Биз бул номерлер аркылуу суроолордун баарына консултацияны бергенге мүмкүнбүз:

Иш күндөрү 8:30дан 17:30га чейин

0312 906 262 ( кош.215) же почта аркылуу: visa@concept.kg; visa.manager@concept.kg

консультация Күнү-түнү 

0312 900 883

0701 900 883

0777 900 883

0557 900 883

*Консулдук жыйымдардын  жана башка сунуштардын  баалары элчиликтер тарабынан аныкталган үчүн, баасы акча алмаштыруу курсунан көз каранды. Ошондуктан, төлөй турган күндө акча алмаштыруу курсун тактоого суранабыз.


Спасибо! Мы уже звоним Вам.