Танзанияга Виза

Танзанияга Виза


Документтерди каттоо мөөнөтү: документтерди кароого 30 күн + визаны чаптаганга 2 күн + документтерди Москвага жеткирүүгө жана кайтарууга 6 күн.

3 900 сом (50 евро) консулдук жыйымдарды, консултацияны, анкета толтурууну жана документтерди жеткирүүнү кошкондо, баасы - 20 700 сом ($300)

Биз бул номерлер аркылуу суроолордун баарына консултацияны бергенге мүмкүнбүз:

Иш күндөрү 8:30дан 17:30га чейин

0312 906 262 ( кош.215) же почта аркылуу: visa@concept.kg; visa.manager@concept.kg

консультация Күнү-түнү 

0312 900 883

0701 900 883

0777 900 883

0557 900 883

*Консулдук жыйымдардын жана башка сунуштардын баалары элчиликтер тарабынан аныкталган үчүн, баасы акча алмаштыруу курсунан көз каранды. Ошондуктан, төлөй турган күндө акча алмаштыруу курсун тактоону суранабыз.


Спасибо! Мы уже звоним Вам.