Италияга Виза

Италияга Виза


Документтерди кароо мөөнөтү: документтер элчиликке берилгенден кийин 5-15 күн ашык.

документтерди тапшырууга алдын ала катталуу зарыл, кезек 2-2,5 айга чейин созулат

Консулдук жыйымдардын баасы: 6 834 сом (80EUR). (Элчиликте собеседованияда сом түрүндө элчиликтин курсу менен төлөө зарыл )

керектүү документтер боюнча визалык консультациянын баасы иш сапардын максатына, анкетаны толтурууга, собеседованияга каттоо жана даярдоого байланыштуу: 1 380 cом ($20)

Биз бул номерлер аркылуу суроолордун баарына консултацияны бергенге мүмкүнбүз:

Иш күндөрү 8:30дан 17:30га чейин

0312 906 262 ( кош.215) же почта аркылуу: visa@concept.kg; visa.manager@concept.kg

консультация Күнү-түнү 

0312 900 883

0701 900 883

0777 900 883

0557 900 883

*Консулдук жыйымдардын жана башка сунуштардын баалары элчиликтер тарабынан аныкталган үчүн, баасы акча алмаштыруу курсунан көз каранды. Ошондуктан, төлөй турган күндө акча алмаштыруу курсун тактоону  суранабыз.

Спасибо! Мы уже звоним Вам.