Аэропорттогу VIP залдар

Өзгөчө туристтер үчүн

Бишкек

Сиз учууга чейинки баалуу убакытты бекер кетиргинер келбей жана өзгөчө комфорт каалайсызбы?

VIP жана Бизнес зал кызматын сунуштайбыз.

Ош аэропортунда күнү-түнү VIP-зал кызмат көрсөтөт. VIP-зал атайын өзүнүн убактысын баалаган жана комфорт кызматын каалаган ишкердик адамдарга арналган. 

VIP-зал аэропорттун башка службаларынан өзүнчө чыгыш тарабында жайгашкан, өзүнчө унаа турган жай жана жолдору менен. Кардарлардын ынгайлыгы үчүн зал учуп келгендерге жана учуп кеткендерге бир бөлмө болуп кошулган. VIP-залдын негизги артыкчылыгы бул коопсуздук, ынгайлуулук жана кесипкөйлүк. Ар бир кардарга жеке жана кесипкөйлүк мамиле жазалат. 

VIP-залдан учака чейин комфортабелный автобус менен жеткирүү. VIP-залдан тышкары, башка кызматтар бар: VIP-коштоо, VIP-тосуу же узатуу. Кесипкөй адистер эн жогору кызматты көрсөтөт 

Кызматтар

залдын ичинен каттоо, массалык потоктон өзүнчө

-жүктү массалык потоктон өзүнчө каттоотуу, жүктү учакка чейин жеткирип берүү

- VIP-залдан кардарларына учака чейин өзунчө транспорт берүү

- VIP-коштоо, VIP-тосуу, VIP-узатуу

Спасибо! Мы уже звоним Вам.