Кызыкчылыктардын каршылашуу эрежеси

Биздин саясат

  • Кардардын жана Компаниянын кызыкчылыктарынын балансын максималдуу сактоо Компаниянын ак ниеттүүлүк шарттарынын бири болуп саналат;

  • Ар бир Компаниянын тейлөө көрсөткөн өкүлү Кардардын кызыкчылыгын биринчи планга койуга умтулат;

  • Кардар жана Компаниянын ортосунда кызыкчылыктардын кагылышуусунун жооктугуна экөөнүн тен кызыкчылыгы бар;

  • Компаниянын тейлөө көрсөткөн өкүлү анын жеке кызыкчылыктары, үй-бүлөө байланыштары, достук жана башка мамилелери, жеке жактыруу жана жактырбагандыгы кабыл алынбайт деген кепилдик берет жана өкүлдүн чечим кабыл алуусуна таасир кылбайт;

  • Кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу үчүн Кардалардын белек берүү калоосуна алып келген жагдайлар түзүлбөйт;

  • Бул стандартты колдонуу  Компаниянын ар бир тейлөө көрсөткөн өкүлүнүн  милдети.

Спасибо! Мы уже звоним Вам.