14 Фев 2018

Эмил Умөталиев, Kyrgyz Concept компаниясынын негиздөөчүсү, жаңы келген партнерлор менен таанышты. Бул жолугушууда жаңы парнерлор компаниянын тарыхын, философиясын жана негизги балуулуктарын уйрөнө алышты. 01/02/2018

Новости HR
Эмил Умөталиев, Kyrgyz Concept компаниясынын негиздөөчүсү, жаңы келген партнерлор менен таанышты. Бул жолугушууда жаңы парнерлор компаниянын тарыхын, философиясын жана негизги балуулуктарын уйрөнө алышты. 01/02/2018

Спасибо! Мы уже звоним Вам.