HOTEL RECEPTION чет өлкөлүк мейманканалардын үчүн адистерди даярдоо. 

Курска жазылганына жетиш.  Kyrgyz Concept Акадамия командасы жетектөөчү адистери менен мейманкана ишкердикте HOTEL RECEPTION кесип үйрөнүүгө жана чет өлкөгө ишке барганы даяр каалагандарды курска алып баштады. Окутуу программасында:  Эң актуалдуу жана белгилүү бронялоо жана жайгаштыруу дүйнөдөгү бардык мейманканаларында колдонгон системасы, Эл аралык кызмат стандарттар, Мейманканада иштегени англис тилинин экспресс-курсу. Кошумча: CV (резюме) жазуу боюнча окутуу, Motivation letter (коштомо кат) жазуу боюнча окутуу, Аңгемелешүү боюнча окутуу, Тил курстарына арзандатуу: англис тили, араб тили, түрк тили ж.б.  Тренерский состав курса представляют профессионалы гостиничной сферы, сферы обслуживания и сферы работы с персоналом (HR) из передовых компаний КР.  Машыктыруу кызматкерлери мейманкана өнөр жайынын, кызмат көрсөтүү индустриясынын жана HR индустриясынын Кыргызстандын новатордук компаниялардын профессионалдары.  Курстун узактыгы: 1 ай, жумасында 3 жолу.  Курстардын убактысы: 10:00-11:30. Курстун баасы: 10000. Маалымат: 0312 900 883; 0550747341; 0554504604(WhatsApp) ☎

Спасибо! Мы уже звоним Вам.