Гид-котормочу курсу Кыргызстан боюнча квалификациялуу гидтерди чыгарат. Узактыгы эки ай, жумасына торт жолу, кунуно эки сааттан.Окутуучу- тажыйбалуу гид, Кыргызстандын бардык болюкторундо иштеген. Курстун программасына кесиптин баардык татаалдыктары кирет ( КР тарыхы, кызыктуу жерлери, музейлер,саякат маршрутту тузуу, бюджетти эсептоо, англис тилинин практикасы. Курстун практикасы боюнча Ала-Арчага, Буранага, Ысык-Атага, барасынар, андан башка Бишкекте эки сити-тур жана музейлер.

Узактыгы: эки ай, жумасына торт жолу, кунуно эки сааттан.

Баасы: 10500 сом.

Тел.: 0312 900-883; 0550747341; 0703324122


Спасибо! Мы уже звоним Вам.